Praktijk voor Lichamelijke, Mentaal-Emotionele en Energetische Balans

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 

EMDR is een intensieve methode om nare ervaringen te verwerken. EMDR werd in 1989 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro geintroduceerd als een snelle en zeer effectieve behandelstrategie bij posttraumatische stress-stoornissen (PTSS). EMDR is een complexe vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapie integreert in combinatie met een afleidende stimulus. Hierdoor wordt het informatieverwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd. Dit zorgt ervoor dat de herinnering aan een traumatisch beeld vrij snel de emotionele lading verliest en het dus minder pijnlijk is om aan de gebeurtenis terug te denken. Negatieve beelden, gedachten, opvattingen en emoties zullen daardoor veranderen.

Een belangrijk voordeel van EMDR is de relatief geringe belasting voor de client. Het is niet noodzakelijk dat je je ervaringen uitvoering beschrijft of de ervaring continue moet herbeleven.

Ook wordt EMDR steeds vaker ingezet bij chronische pijn en vermoeidheid. Ik heb daar succesvolle ervaringen mee. 

Een EMDR sessie duurt ongeveer 60 minuten en bedraagt €60,-.E-mailen
Bellen